SZÉKESFEHÉRVÁR
RégióKözép-Dunántúl
MegyeFejér
KistérségSzékesfehérvári
Irányítószám8000
KSH kód14827
Népesség106346 fő
Terület17089 m2
Népsűrűség622.3 fő/km2
A város nagy kiterjedésű határából több száz régészeti lelőhelyet ismer a kutatás. A környék a neolitikum óta folyamatosan lakott hely. A különböző korszakok értékes leleteit azonban elhomályosítja a középkori Székesfehérvár gazdagsága. A honfoglaló magyarok már a X. század elején megtelepedtek, a vidék akkor kapott nagyobb rangot, amikor Géza nagyfejedelem a jól védhető mocsarak közötti szigeteken építette ki - Esztergom mellett - fejedelmi székhelyét. A mai belváros közepén 972 után épült meg az ország egyik kőtemploma, amelyet kis kővárral vettek körül. Géza nagyfejedelem fia, Szent István tovább növelte a város rangját. Ő alapította a székesfehérvári kiváltságos káptalant, és 1010 után megkezdődött a király és családja temetkezési helyének szánt bazilika építése. A török hódoltságig, 1543-ig valamennyi királyunkat itt koronázták. 8 Árpád-házi és 7 vegyes házból származó uralkodó nyert itt végső nyughelyet számos családtaggal, főpappal és főúrral együtt. 1543 és 1688 között - egy év kivételével - török fennhatóság alatt állt. A török kiűzését követően új korszak vette kezdetét, zömében német ajkú iparosok és kereskedők népesítették be a belvárost. I. Lipót 1703-ban helyreállította Székesfehérvár szabad királyi város jogait. Mária Terézia 1777-ben püspöki székhellyé emelte. A XIX. század első felében a magyar nyelvű színjátszás egyik központja. A vasúti közlekedés emelte tovább a város rangját. A XX. század első felében jelentős ipari vállalatok települtek a városba. Ipari központi szerepét napjainkban is megőrizte. A város több évszázad óta a régió egyik legjelentősebb oktatási, közművelődési központja. Főiskolái és középiskolái tovább öregbítik Székesfehérvár hírnevét. Az elmúlt évtizedek régészeti és műemléki kutatási során kerültek újra napvilágra a középkori város maradványai. Nem tévedett Bél Mátyás, amikor a XVIII. század elején azon véleményének adott hangot, hogy a magyaroknak Székesfehérvár ugyanazt jelenti, mint a németeknek Frankfurt, a svédeknek Uppsala, a dánoknak Hága, a lengyeleknek Krakkó, a cseheknek Prága, a franciáknak Reims, az angoloknak London.