Franchise

Spoločnosť Hiszi-Map s.r.o. vyvinula v rokoch 1993-1994 nový typ mapového atlasu, Župný atlas. Župný atlas je novou, samostatne spracovanou zbierkou máp všetkých osídlení jednotlivých žúp, zameraná na úplnosť, ktorá obsahuje popri mapách aj popisy osídlení a veľa iných všeobecne prospešných informácií, s presnými, zjednotenými farebnými, rozmerovými, vzhľadovými charakteristikami formy a obsahu. Pred Hiszi-Map s.r.o. sa žiadna spoločnosť ani na Maďarskom, ani na zahraničných trhoch neprezentovala atlasmi a edíciami podobného obsahu, tematiky a vzhľadu.

Majiteľ práv v rokoch 1993 až 2000 zorganizoval po jednotlivých župách župné atlasy všetkých 19 maďarských žúp. Župná mapa je edičný model nového typu, ktorého osobitný model financovania, osobitný model vytvorenia mapy, osobitný, v danej župe pôsobiaci užívateľsko-aplikačný model má jednotlivo a aj ako celok charakter know-how, je novým produktom duševnej činnosti.

Vydávanie série Župný atlas prebiehalo počas uplynulých 13 rokov priebežne, na základe hore uvedených organizačných, vydavateľských a vzhľadových modelov.

Hiszi-Map s.r.o. ako majiteľ práv, odovzdal právo na vydanie župných atlasov dočasne rôznym firmám (Com-Tech O.A. s.r.o., S & K Complex s.r.o., Modok és Társa s.r.o.), ako nájomcom vydavateľských práv v rámci frančízového systému. Na partnerskú spoluprácu tohto charakteru očakávame prihlášky od firiem, ktoré majú záujem z ktorejkoľvek časti krajiny.

Pokiaľ táto možnosť vzbudila Vašu pozornosť, prihláste sa prosím u našej firmy, kde Vám môžeme poskytnúť širšie informácie o našom frančízovom systéme.

Župné atlasy vydané našimi partnermi

 • Župný atlas: Heves megye
  Heves megye
 • Župný atlas: Nógrád megye
  Nógrád megye
 • Župný atlas: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
  Szabolcs-Szatmár-
  Bereg megye