Prezentácia firmy

Spoločnosť Hiszi-Map s.r.o. je od roku 1990 rozhodujúcim predstaviteľom maďarského kartografického odvetvia. Ako prvá, a doteraz jediná spoločnosť sme v rámci projektu Župný atlas (Megyeatlasz) vo forme papierových máp vyhotovili mapy všetkých obcí Maďarska až na úroveň ulíc a potom sme na tomto základe zostavili vlastnú priestorovo-informatickú databázu máp.

Ako v prvom rade majiteľ databázy, sme okrem predaja kartografických a priestorovo-informatických dát rozvinuli spoluprácu s početnými známymi tuzemskými a zahraničnými spoločnosťami činnými v oblasti kartografie a priestorovej informatiky. Z týchto sú najvýznamnejšie:

  • Založili sme spoločnosť Suncart s.r.o. so sídlom v Cluj-Napoca, úlohou ktorej bolo vyhotovenie máp rumunských miest a osídlení a odštartovanie rumunskej série Župného atlasu.
  • Založenie spoločnosti Top-Map s.r.o., kde sa z kartografickej a priestorovo-informatickej databázy Hiszi-Map s.r.o. vyvinul automobilový navigačný systém na svetovej úrovni. Najlepším dôkazom dosiahnutej úrovne je, že napriek svojim zvyklostiam zakúpili obe svetové kartografické obchodné spoločnosti a majitelia databáz Navteg a Teleatlas tento mapový systém do svojej databázy.
  • V dôsledku splynutia týchto procesov začala rumunská zložka našej firmy spracovanie digitálnych máp na priestorovo-informatické mapy.

Všetky naše kooperácie boli jednoznačne úspešné, avšak popri prednostiach nás zaťažovali čím ďalej tým viac úlohy vyplývajúce z prevádzky týchto činností.

V priebehu druhej polovice minulého roku sme predali náš obchodný podiel vo firme Top-Map s.r.o. a potom aj v Suncart s.r.o. Taktiež v priebehu minulého roku sme začali organizovať vydanie našich Župných atlasov vo frančízovom systéme, výsledkom čoho je, že v tomto roku sa znovu vydali župné mapy žúp Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg, resp. pripravujú sa, a ešte v tomto roku sa vydajú regionálne atlasy žúp Bács-Kiskun, Pest, Fejér a Balatónu. V súčasnosti vedieme veľmi nádejné jednania s budúcimi frančízovými partnermi o atlasoch, ktoré nie sú ešte v systéme obsiahnuté.

Našim cieľom je rozšírenie našej mapovej databázy z doterajších dvoch krajín na štyri krajiny, a stať sa tak rozhodujúcim majiteľom mapovej databázy v strednej Európe. To znamená , že sme popri doterajších mapách Maďarska a Rumunska spracovali mapu Slovenska a mapy všetkých slovenských miest až na úroveň ulíc a pracujeme na zostavení mapovej databázy Slovinska a Chorvátska, ktorú dokončíme v druhej polovici tohto roku.