Informatica de spaţiu

Hărţile noastre despre Ungaria

Harta GIS a Ungariei la scară de 1:100.000, la nivel de localităţi

Conţinut planimetric:

 • Ţara, regiunile statistice, judeţele, şi limitele zonelor extravilane ale localităţilor
 • Municipiile reşedinţe de judeţ, oraşele şi conturul perimetrelor construite ale localităţilor
 • Schiţă hidrografică a lacurilor şi râurilor, cu conţinut corespunzător la scara la care a fost realizată harta
 • Reţeaua feroviară naţională
 • Reţeaua naţională de drumuri publice defalcată pe cinci nivele, din care primele două nivele conţin autostrăzile şi şoselele naţionale, iar celelalte trei nivele conţin drumurile judeţene şi locale, cu defalcare în ordinea importanţei lor, respectiv căile de acces spre autostrăzi şi sensurile giratorii

Conţinut de date:

 • Au fost alocate denumirea ţării, a regiunilor statistice, a limitelor judeţelor
 • În cazul conturului perimetrelor construite ale municipiilor reşedinţe de judeţ, a oraşelor şi localităţilor, am alocat ca şi date numele acestora, codurile lor aferente KSH (Institutului Naţional de Statistică), codul lor poştal şi în cazul localităţii sau părţi a localităţii anume, numărul populaţiei sale
 • Elementelor hidrografice le-am alocat denumirile, respectiv în lipsa acestora am alocat categoriile lac şi râu
 • Primelor două nivele ale căilor rutiere am alocat numerele lor, respectiv denumirile aferente, iar restul drumurilor de nivel trei poartă ca atribut categoria de drum lateral 1, drum lateral 2, drum lateral 3.

Vizualizare model »
Descarcă Demo (1 MB) »

Harta Budapesta la scară de 1:10.000, la nivel intravilan, stradal, cu indicarea colţului străzii, cu număr de casă

Conţinut planimetric:

 • Sunt scrise denumirile aglomeraţiilor, regiunilor, apelor, căilor ferate, şoselelor suprapuse, şoselelor de centură, cartierelor oraşelor, locaţiilor renumite, cimitirelor, străzilor, sectoarelor
 • Obiectivele grafice ale autostrăzilor, şoselelor expres, şoselelor suprapuse, şoselelor mai importante, străzilor, străzilor mici, promenadelor, pieţelor
 • Liniile reţelelor de transport prin cablu, cu pinioane şi feroviare, liniile de transport feroviare local, a metrourilor, tramvaielor, autobuzelor şi troleibuzelor
 • Limitele oraşelor şi a porţiunilor de oraşe, obiectivele grafice ale sectoarelor, lacurilor, râurilor, pădurilor, parcurilor, terenurilor arabile, Terenurilor de Sport, clădirilor renumite, cimitirelor

Conţinut de date:
Date alocate ca atribute la porţiunile liniilor de mijloc ale străzilor: tipul şi numele străzii, numărul drumului rutier, în cazul oraşelor datele privind circulaţia pe un singur sens şi restricţii de circulaţie, atributele privind ordinea crescătoare a numerotării caselor pe partea dreaptă şi partea stângă, date privind numerele blocurilor de colţurile dreapta şi stânga a străzii, informaţii despre judeţ, localitate, porţiune de oraş şi sectoare, lungimea graficului de vârf.

Vizualizare model »
Descarcă Demo (format E, F, G – 2,6 MB) »

Harta tuturor localităţilor (cca. 3150) din Ungaria, măsurată cu GPS, la nivel intravilan, stradal, colţ de stradă, număr de casă, la scară de 1:10.000 şi baza de date routing graf

Conţinut planimetric:
Obiectivele grafice ale terenurilor arabile, câmpiilor/pajiştilor, grădinilor, terenurilor agricole, pădurilor, terenurilor construite, stufăriilor, cimitirelor, cădirilor importante, parcurilor, râurilor, lacurilor, a străzilor, drumurilor şi reţelei naţionale de drumuri publice, scrierea denumirilor reţelei feroviare, apelor, pieţelor, străzilor, drumurilor, porţiunilor de oraş, direcţiilor drumurilor de centură şi alte denumiri.

Conţinut de date:
Date alocate ca atribute la porţiunile liniilor de mijloc ale străzilor: tipul şi numele străzii, numărul drumului rutier, în cazul oraşelor datele privind circulaţia pe un singur sens şi restricţii de circulaţie, atributele privind ordinea crescătoare a numerotării caselor pe partea dreaptă şi partea stângă, date privind numerele blocurilor de colţurile dreapta şi stânga a străzii, informaţii despre judeţ, localitate, porţiune de oraş şi sectoare, lungimea graficului de vârf.

Vizualizare model »
Descarcă Demo (format A, B, C, D – 10 MB) »
Descarcă Demo (format E, F, G, H – 2,3 MB) »

Reţeaua naţională de drumuri publice, împreună cu reţeaua de drumuri a localităţilor a fost integrată cu nodurile de comunicaţie inclusiv, astfel baza noastră de date asigură şi posibilitate pentru routing.

Vizualizare model »