Térinformatikai térképek

Magyarországi térképeink

Magyarország térképe (település szintű térinformatikai térkép 1:100.000-es léptéknek megfelelő felbontással)

Síkrajzi tartalom:

 • az ország, a statisztikai régiók, a megyék, és a települések külterületeinek határvonalai
 • a megyeszékhelyek, a városok, és a települések beépítettségének kontúrjai
 • vízrajz tavakkal és folyókkal, a térkép felbontásának megfelelő tartalommal
 • az országos vasúthálózat
 • az országos közúti hálózat öt szintre bontva, melyből az első két szint az autópályákat és a fő közlekedési utakat, a következő három szint pedig a mellékutakat tartalmazza fontosság szerinti bontásban, valamint az autópályák felhajtói és körforgalmak

Adattartalom:

 • az ország, a statisztikai régiók, a megyék határvonalaihoz neveik kerültek hozzárendelésre
 • a megyeszékhelyek, a városok, és a települések beépítettségének kontúrjai esetében neveik, KSH kódjukat, postai irányítószámukat és az adott településen, településrészen élő lakosság számát kapcsoltuk adatként
 • a vízrajzi elemekhez nevüket, illetve ennek hiányában a tó és folyó kategóriát kapcsoltuk
 • az úthálózat első két szintjéhez számaikat, illetve neveiket rendeltük, a további háromszintű utak a mellékút1, mellékút2 és a mellékút3 kategóriát hordozzák attribútumként

Minta megtekintése »
Demó letöltése (1 MB) »

Budapest térképe (belterületi, utcaszintű, utcasarokponti házszámos térinformatikai térképe 1:10.000-es léptéknek megfelelő felbontással)

Síkrajzi tartalom:

 • agglomerációk, tájegységek, vizek, vasutak, áthajtási utak, kivezető utak, városrészek, nevezetességek, temetők, utcák, kerületek neveinek megírásai.
 • autópályák, gyorsforgalmi utak, áthajtási utak, főbb utcák, utcák, kis utcák, sétálóutcák, terek garfikus objektumai.
 • libegő, fogaskerekű, és a vasúti hálózat vonalai, HÉV, metró, vilamos, autóbusz, és trolibuszjáratok vonalai.
 • városhatár és a városrészek határvonalai, kerületek, tavak, folyók, erdők, parkok, szántók, Sportpályák, kiemelt épületek, temetők grafikus objektumai

Adattartalom:
Az utcaközépvonal szakaszaihoz attribútumként kapcsolódó adatok: a közterület neve és típusa, közút száma, városok esetében az egyirányú közlekedésre, és a közlekedhetőségre vonatkozó adatok, a jobb- és baloldali házszámozás növekedésének attribútumai, a jobb- és baloldali tömbsarki házszám adatok, megye, település, városrész és kerület információk, a gráf-él hossza.

Minta megtekintése »
Demó letöltése (E, F, G formátum – 2,6 MB) »

Magyarország összes (kb. 3150) településének 1:10.000-es léptékű, GPS-sel felmért, belterületi, utcaszintű, utcasarokponti házszámos térképe és routingos gráf adatbázisa

Síkrajzi tartalom:
Szántók, mezők/rétek, kertek, gazdasági területek, erdők, beépített területek, nádasok, temetők, kiemelt épületek, parkok, folyók, tavak, az utcák, utak és az országos úthálózat grafikus objektumai, vasúthálózat, vizek, terek, utcák, utak, városrészek, kivezető útirányok, és egyéb feliratok megírásai.

Adattartalom:
Az utcaközépvonal szakaszaihoz attribútumként kapcsolódó adatok: a közterület neve és típusa, közút száma, városok esetében az egyirányú közlekedésre, és a közlekedhetőségre vonatkozó adatok, a jobb- és baloldali házszámozás növekedésének attribútumai, a jobb- és baloldali tömbsarki házszám adatok, megye, település, városrész és kerület információk, a gráf-él hossza.

Minta megtekintése »
Demó letöltése (A, B, C, D formátum – 10 MB) »
Demó letöltése (E, F, G, H formátum – ? MB) »

Csomópontosan integrálásra került az országos közúti hálótat, a települések utcahálózati gráfjával, így adatbázisunk lehetőséget biztosít a routingolásra is.

Minta megtekintése »